Coaching

Op zoek naar individuele coaching in Utrecht? Ik kijk graag met je mee.

Vaak ervaren we obstakels om rust en vrede in onszelf te vinden. Een belangrijk deel van deze obstakels is het verzet tegen onze ervaring. We hebben de overtuiging dat we onszelf of de situatie moeten veranderen. Tijdens een coaching sessie kunnen we samen contact maken met de obstakels, het verzet en je overtuigingen. Hierdoor krijgen ze de ruimte om vanzelf te smelten. Door werkelijk contact te maken blijken al je inspanningen om jezelf of je ervaring te veranderen niet langer nodig te zijn. Je beseft ten diepste dat je compleet bent.

“Knocking on a door. It opens. I’ve been knocking from the inside.” – Rumi

Tegelijkertijd bied ik je in een coaching traject een ruimer perpectief aan. Vanuit dit ruimere perspectief onstaat er meer inzicht. Je kunt met helderheid en kracht kijken naar je ervaring en jezelf. Zo komt er energie vrij om te zien wat jij wil en wat er wil vanuit jouw ziel.
Door voelend aanwezig te zijn bij je ervaring ontstaat er innerlijke vrede en nieuwe mogelijkheden. Zo kun je leven vanuit vrijheid, heelheid en wijsheid.

“Zachtheid
uit de
bron van niets
welt zachtheid op
voor iedereen”

In de coaching sessies maak ik gebruik van alle inzichten en vaardigheden die ik tot mijn beschikking heb. Ik ben opgeleid in Non-duale Coaching en Therapie; Mindful Zelf-Compassie; en Verbindende Communicatie.

Neem gerust contact met me op om te overleggen of samen een afspraak te maken.